Kijk op Mantelzorg: Willemien Meeuwissen

In deze rubriek vragen we lijsttrekkers van Drentse partijen hoe zij aankijken tegen mantelzorg, de vergrijzing en langer thuis wonen. Hoe kijken zij naar deze crisis in wording?

Steeds meer mensen worden ouder en wonen langer thuis. De verwachting is dat het aantal 80-plussers  in Nederland stijgt naar boven de 2,5 miljoen mensen. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan (zorg)personeel, ook in Drenthe. In de toekomst zal er dus steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht gaan komen. En dat terwijl er nu al een grote druk ligt op het bewaren van de privé-, werk- en zorgbalans van mensen die voor hun eigen familie of vrienden zorgen. Met als gevolg mentale stress, een slechtere ervaren gezondheid en bijvoorbeeld arbeidsuitval.

Algemeen:

Naam: Willemien Meeuwissen

Beroep (of vorig beroep): Directeur in de Geestelijke Gezondheidszorg

Leeftijd: 52

Partij: VVD

Wat zijn je eigen ervaringen met mantelzorg?

Heel soms springen we bij bij onze ouders, maar gelukkig zijn ze nog zelfredzaam.

Welke uitdagingen zie je als het gaat om mantelzorg?

De vraag naar zorg gaat de komende jaren stijgen, terwijl er minder mensen zullen zijn dan nu om die zorg te leveren. Dat betekent al snel een groter beroep op mantelzorg.

Welke rol kan de Provincie hebben in het bespreekbaar maken van de problematiek?

Er is al veel onderzoek gedaan naar de situatie. Bespreekbaar maken lijkt me niet zozeer meer het issue. Eerder het steunen van mantelzorgers en het opnieuw keuzes maken waarvoor we de beschikbare zorgmedewerkers willen inzetten. Het maken van beleid en het ondersteunen van oplossingen ligt in eerste instantie bij het Rijk en bij de gemeenten.

Om het huidige zorgstelsel in de benen te houden zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken, vergeleken met 1 op de 6 op dit moment.

Hoe zien jullie die toekomst en wat is daarin de rol van de Provincie?

Omdat we ook andere zaken belangrijk vinden in Nederland, zoals onderwijs en politie, maar ook omdat het geld dat we uitgeven aan de zorg eerst verdiend moet worden door bedrijven, en daar dus ook mensen hun baan moeten hebben, is het niet mogelijk om nóg meer

mensen in de zorg te laten werken. Het roer moet dus om: we moeten als maatschappij keuzes maken en ook (zorg)technologie moeten we meer en beter inzetten. De rol van de provincie kan ondersteunend zijn bij het veranderen van de zorg, indien de direct betrokken partijen daar om zouden vragen.

Hoe kijk je aan tegen technologie in de zorg en bij mensen thuis?

Technologie wordt steeds meer ingezet en kan mensen echt helpen: zowel de persoon zelf als de mantelzorger. Er kan steeds meer en waar dat passend is moeten we het ook vooral inzetten! Je ziet hoe snel bijvoorbeeld het gebruik van de smartphone is gegaan. Ik verwacht naar de toekomst toe nieuwe ontwikkelingen die we ons nu nog amper kunnen voorstellen. Vooral de gebruiksvriendelijkheid is daarbij van groot belang. Iedereen moet er mee om kunnen gaan.

Hoe stimuleert de partij dat mantelzorg en Drentse respijtmogelijkheden stevig op de regionale en lokale agenda’s blijft staan?

Het onderwerp staat al volop in de schijnwerpers, en terecht. Alle betrokkenen zoals gemeenten, patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, maatschappelijk werk, maar natuurlijk ook de mantelzorgers en hulpbehoevenden zelf, zijn betrokken. Ik weet dat er al heel hard aan het vraagstuk wordt gewerkt. De provincie kan wanneer dit wenselijk is ondersteunen.

Wat is jullie ambitie voor de aankomende tien jaar op het gebied van mantelzorg?

Voor de VVD is het van groot belang dat zorg toegankelijk en beschikbaar blijft. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Voor hen én voor hun mantelzorgers is goede wijkverpleging van belang. En als thuis wonen niet meer gaat, dan dienen ouderen te kunnen wonen in een woon-zorgvoorziening. In Drenthe zien we steeds meer initiatieven voor kleinschalige woon-zorg centra. Wij juichen dit toe, omdat deze voor veel ouderen een prettige woonomgeving bieden. We steunen deze ontwikkeling in ons omgevingsbeleid. Ondersteuning voor mantelzorg wordt geboden door gemeenten en het Rijk. De provincie kan ondersteunen en bijvoorbeeld de ontwikkeling en het gebruik van zorginnovatie stimuleren.

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*
Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen