Voor (zorg)organisaties

De zorg staat voor een grote opgave. Met steeds minder personeel zorgen voor steeds meer mensen met steeds meer ziektebeelden. Dat vraagt veel van de organisatie en de mensen die er werken. Want de kwaliteit van zorg en de aandacht voor de mens die zorg nodig heeft is onverminderd belangrijk.

170000

mensen tekort in de zorg in 2030

2600000

80 plussers in 2050

620244

mensen met dementie in 2050

170000

mensen tekort in de zorg

2600000

80 plussers in 2050

800000

mensen met dementie in 2050

Oplossing voor (zorg)organisaties

We detecteren onraad, incidenten, afwijkend gedrag en onveilige situaties, zodat hulpverleners  met zorg en aandacht bezig kunnen zijn terwijl er ondertussen toezicht is op de gezondheids- en veiligheidssituatie van de zorgbehoevende. 

*app preview, geen live versie
*app preview, geen live versie
Voor onder andere:

Thuiszorg

Beschermd wonen

Ouderenzorg

Bewoner centraal

Bewoner centraal

Ons sensorecosysteem gaat uit van waardigheid en privacy.

Veiligheid

Veiligheid

Verzorgt inzicht in onveilige situaties en alarmeert. Brengt gezondheidssituatie in kaart

Tijdsbesparing

Tijdsbesparing

Meer tijd en aandacht voor zorgbehoevende wanneer de behoefte er daadwerkelijk is.

Innovatie

In deze fase werken we vooral samen met zorgorganisaties met een innovatiewens of de beschikking tot een innovatiebudget. Bovendien kunnen we op basis van co-creatie of implementatie in een op maat-gemaakt participatief traject een bijdrage leveren aan de organisatieontwikkeling en het verder brengen van innovatieve werk- en denkwijze binnen de organisatie. De zorg en het belang van de zorgbehoevende staan centraal in dit proces.