Voor (zorg)organisaties

De zorg staat voor een grote opgave. Met steeds minder personeel zorgen voor steeds meer mensen met steeds meer ziektebeelden. Dat vraagt veel van de organisatie en de mensen die er werken. Want de kwaliteit van zorg en de aandacht voor de mens die zorg nodig heeft is onverminderd belangrijk.

170000

mensen tekort in de zorg in 2030

2600000

80 plussers in 2050

620000

mensen met dementie in 2050

170000

mensen tekort in de zorg

2600000

80 plussers in 2050

800000

mensen met dementie in 2050

Oplossing voor (zorg)organisaties

We detecteren onraad, onveilige situaties en afwijkend gedrag, zodat hulpverleners met aandacht en met zorg bezig kunnen zijn. Ondertussen is er dan toezicht op de gezondheids- en veiligheidssituatie van de zorgbehoevenden.

*app preview, geen live versie
*app preview, geen live versie
Voor onder andere:

Thuiszorg

Beschermd wonen

Ouderenzorg

Bewoner centraal

Bewoner centraal

Ons ecosysteem van sensoren gaat uit van waardigheid en privacy.

Veiligheid

Veiligheid

We verzorgen inzicht in onveilige situaties en alarmeren wanneer nodig. Hiermee brengen we ook de gezondheidssituatie in kaart.

Tijdsbesparing

Tijdsbesparing

Zo blijft er meer tijd en aandacht over voor de zorgbehoevende wanneer hier daadwerkelijk behoefte aan is.

Innovatie

In de huidige fase van de ontwikkeling richten we ons voornamelijk op samenwerkingen met zorgorganisaties die een duidelijke behoefte aan innovatie hebben of over een specifiek budget voor innovatieprojecten beschikken.

Onze benadering is gericht op het samenbrengen van expertise en middelen om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de actuele behoeften van zorgbehoevenden en zorgmedewerkers.

Door middel van een participatief traject op maat, streven we naar een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van uw organisatie en de implementatie van nieuwe werk- en denkmethoden die de zorgpraktijk ten goede komen.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*
Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen