1. Introductie

Valtes (website url adres: https://valtes.eu) stelt uw bedrijf en vertrouwen op prijs. 

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

2. Verzamelde gegevens

Locatie van gegevensopslag

Wij zijn een in Nederland gevestigd bedrijf en beheren webservers die in Nederland worden gehost. Onze hostingprovider houdt zich aan het EU/US “Privacy Shield”, en zorgt ervoor dat je gegevens veilig worden opgeslagen en voldoen aan de GDPR.

Registratiegegevens

Als je je registreert op onze website, bewaren we je gekozen gebruikersnaam en je e-mailadres en eventuele aanvullende persoonlijke informatie die aan je gebruikersprofiel is toegevoegd. Je kunt je persoonlijke informatie te allen tijde inzien, bewerken of verwijderen. Websitebeheerders kunnen deze informatie ook zien en bewerken.

Reacties

Wanneer je commentaar achterlaat op de website verzamelen we de gegevens die in het commentaarformulier staan, en ook het IP-adres en de browser user agent string om spam te helpen opsporen.

Contactformulier

Informatie die via het contactformulier op onze site wordt ingediend, wordt naar onze bedrijfse-mail gestuurd, en wij houden ons aan het EU/US “Privacy Shield”.

Deze gegevens worden alleen bewaard voor de klantenservice en worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden of gedeeld met derden.

Nieuwsbrief

Informatie die wordt verstrekt via de inschrijving voor de nieuwsbrief op onze site wordt verzonden naar onze externe verwerker Mailchimp. Zij houden zich aan het EU/US “Privacy Shield”.

Deze gegevens worden alleen bewaard voor het versturen van de nieuwsbrief, de informatie wordt nooit met derden gedeeld.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze site voor anonieme rapportage van sitegebruik. Er worden dus geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Als je je ervoor wilt afmelden dat Google Analytics je gedrag op onze website volgt, gebruik dan deze link: Google Analytics Opt-out.

Leadinfo Voor Bedrijven

Als jouw bedrijf bekend is bij onze leadgenerator ‘Leadinfo’. Kan het zijn dat we aanvullende data ontvangen over jouw onderneming. Meer informatie over deze data en over Leadinfo, kan je vinden in de ‘Verwerkersovereenkomst.’

Gevallen waarin de persoonsgegevens worden gebruikt

We gebruiken je persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

Verificatie/identificatie van de gebruiker tijdens het gebruik van de website;

Het verlenen van technische bijstand;

Verzenden van updates naar onze gebruikers met belangrijke informatie om te informeren over nieuws/veranderingen;

Het controleren van de activiteit van de rekeningen om frauduleuze transacties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen

over de persoonlijke informatie van onze klanten;

De website aanpassen om uw ervaring persoonlijker en boeiender te maken;

Garanderen dat de algemene prestaties en administratieve functies soepel verlopen.

3. Ingesloten inhoud

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten, zoals bijvoorbeeld YouTube-video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier als wanneer je de andere website zou bezoeken. Deze websites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent ingelogd op die website. Hieronder vind je een lijst van de diensten die we gebruiken:

Facebook

De Facebook pagina plugin wordt gebruikt om onze Facebook tijdlijn op onze site weer te geven. Facebook heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er worden geen cookies van Facebook geïnstalleerd en je IP wordt niet naar een Facebook-server gestuurd totdat je daar toestemming voor geeft. Zie hun privacybeleid hier: Facebook Privacybeleid.

Twitter

Wij gebruiken de Twitter API om onze tweets tijdlijn op onze site weer te geven. Twitter heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Je IP wordt pas naar een server van Twitter gestuurd als je daar toestemming voor geeft. Zie hun privacybeleid hier: Twitter Privacybeleid.

Youtube

We gebruiken YouTube-video’s die op onze site zijn ingesloten. YouTube heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er worden geen cookies van YouTube geïnstalleerd en je IP wordt niet naar een server van YouTube gestuurd totdat je daar toestemming voor geeft. Zie hun privacybeleid hier: YouTube Privacybeleid.

4. Cookies

Deze site gebruikt cookies – kleine tekstbestanden die op je machine worden geplaatst om de site te helpen een betere gebruikerservaring te bieden. In het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren vast te houden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes, en geanonimiseerde trackinggegevens te verstrekken aan toepassingen van derden zoals Google Analytics. Cookies bestaan over het algemeen om je surfervaring te verbeteren. Je kunt er echter de voorkeur aan geven om cookies op deze en andere sites uit te schakelen. De meest effectieve manier om dit te doen is het uitschakelen van cookies in je browser. We raden je aan de helpsectie van je browser te raadplegen.

Noodzakelijke cookies (alle sitebezoekers)

PHPSESSID: Om je unieke sessie op de website te identificeren.

5. Wie heeft toegang tot je gegevens

Als je geen geregistreerde klant bent voor onze site, is er geen persoonlijke informatie die we over jou kunnen bewaren of bekijken. Als je een klant bent met een geregistreerd account, zijn je persoonlijke gegevens toegankelijk voor:

Onze systeembeheerders.

Onze ondersteuners wanneer zij (om ondersteuning te bieden) de informatie over de klantenaccounts en toegang moeten krijgen.

6. Toegang van derden tot je gegevens

We delen je gegevens niet met derden op een manier die persoonlijke informatie zoals e-mail, naam, enz. onthult. Als er iets verandert, wordt dat hier geschreven met de datum van verandering.

7. Hoe lang we je gegevens bewaren

Wanneer je een supportticket of een commentaar indient, worden de metadata daarvan bewaard totdat (als) je ons zegt ze te verwijderen. We gebruiken deze gegevens zodat we je kunnen herkennen en je opmerkingen automatisch kunnen goedkeuren in plaats van ze vast te houden voor moderatie.

Als je je registreert op onze website, bewaren we ook de persoonlijke gegevens die je verstrekt in je gebruikersprofiel. Je kunt je persoonlijke gegevens te allen tijde inzien, bewerken of verwijderen. Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

8. Veiligheidsmaatregelen

Wij gebruiken het SSL/HTTPS protocol op onze hele site. Dit versleutelt onze gebruikerscommunicatie met de servers, zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden wordt opgevangen/kaapt. In geval van een datalek zullen systeembeheerders onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de systeemintegriteit te waarborgen, contact opnemen met de getroffen gebruikers en indien nodig proberen wachtwoorden te resetten.

9. Uw gegevensrechten

Algemene rechten

Als je een geregistreerd account hebt op deze website of opmerkingen hebt achtergelaten, kun je een geëxporteerd bestand opvragen van de persoonlijke gegevens die we bewaren, inclusief eventuele aanvullende gegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Je kunt ook verzoeken dat wij de door ons opgeslagen persoonsgegevens wissen. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden. Kortom, we kunnen geen gegevens wissen die voor jou als actieve klant essentieel zijn (d.w.z. elementaire accountinformatie zoals een e-mailadres).

Als je wilt dat al je gegevens worden gewist, kunnen we je geen ondersteuning of andere productgerelateerde diensten meer bieden.

GDPR-rechten

Je privacy is voor ons van cruciaal belang. Met de GDPR in aantocht streven we ernaar de GDPR-norm te ondersteunen. Valtes staat inwoners van de Europese Unie toe haar Dienst te gebruiken. Daarom is het de bedoeling van Valtes om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer details zie hier: EU GDPR Informatieportaal.

10. Websites van derden

Valtes kan op deze website links plaatsen naar websites van derden. Deze websites van derden worden door Valtes niet gescreend op naleving van privacy of beveiliging, en je ontslaat ons van elke aansprakelijkheid voor het gedrag van deze websites van derden.

Alle social media sharing links, weergegeven als tekstlinks of social media iconen verbinden je niet met een van de geassocieerde derden, tenzij je er expliciet op klikt.

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid, en alle andere geldende beleidsregels, naast eventuele wijzigingen, geen rechten creëert die door derden kunnen worden afgedwongen of de openbaarmaking van persoonlijke informatie met betrekking tot leden van de Dienst of Site vereisen. Valtes draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt verzameld of gebruikt door een adverteerder of website van derden. Bekijk het privacybeleid en de servicevoorwaarden van elke site die je bezoekt via links van derden.

11. Vrijgave van uw gegevens voor juridische doeleinden

Soms kan het voor Valtes noodzakelijk of wenselijk zijn om voor juridische doeleinden je gegevens vrij te geven in antwoord op een verzoek van een overheidsinstantie of een particuliere procespartij. U stemt ermee in dat wij uw gegevens aan een derde partij mogen vrijgeven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat het wenselijk is dit te doen ten behoeve van een civiele procedure, strafrechtelijk onderzoek of andere juridische aangelegenheid. In het geval dat we een dagvaarding ontvangen die je privacy raakt, kunnen we ervoor kiezen je daarvan op de hoogte te stellen om je de gelegenheid te geven een motie in te dienen om de dagvaarding te vernietigen, of we kunnen proberen de dagvaarding zelf te vernietigen, maar we zijn tot geen van beide verplicht. We kunnen je ook proactief rapporteren en je informatie vrijgeven aan derden wanneer we geloven dat het verstandig is om dit te doen om juridische redenen, zoals onze overtuiging dat je frauduleuze activiteiten hebt ontplooid. Je vrijwaart ons van alle schade die kan voortvloeien uit of verband houdt met het vrijgeven van je informatie op verzoek van wetshandhavers of particuliere justitiabelen.

Het doorgeven van persoonlijke gegevens voor juridische doeleinden gebeurt alleen in overeenstemming met de wetten van het land waar je woont.

Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen