Kijk op mantelzorg: Sam Pormes (GroenLinks)

In deze rubriek vragen we in samenwerking met het Drents Platform Mantelzorg de lijsttrekkers van Drentse partijen hoe zij aankijken tegen mantelzorg, de vergrijzing en langer thuis wonen. Hoe kijken zij naar deze crisis in wording?

Steeds meer mensen worden ouder en wonen langer thuis. De verwachting is dat het aantal 80-plussers  in Nederland stijgt naar boven de 2,5 miljoen mensen. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan (zorg)personeel, ook in Drenthe. In de toekomst zal er dus steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht gaan komen. En dat terwijl er nu al een grote druk ligt op het bewaren van de privé-, werk- en zorgbalans van mensen die voor hun eigen familie of vrienden zorgen. Met als gevolg mentale stress, een slechtere ervaren gezondheid en bijvoorbeeld arbeidsuitval.

Algemeen: 

Naam: Sam Pormes

Beroep (of vorig beroep): Docent Hogeschool van Amsterdam

Leeftijd: 68

Partij:  GroenLinks

Wat zijn je eigen ervaringen met mantelzorg?

Ik heb de laatste 2 jaar samen met mijn kinderen voor mijn moeder gezorgd.  Terwijl mijn partner de laatste 10 jaar voor haar beide ouders hebt verzorgd.

Het maakt deel uit van onze cultuur.

Welke uitdagingen zie je als het gaat om mantelzorg?

Zorgen dat je ouders en of naasten kunnen blijven deelnemen aan het familieleven dan wel het maatschappelijk verkeer. Afhankelijk van de mate dat zij zorg behoeven. Als zij (ouders of naasten) het gevoel hebben geliefd te zijn en niet als last te worden beschouwd dan heb ik mijn doel bereikt.

Welke rol kan de Provincie hebben in het bespreekbaar maken van de problematiek?

Het behoort tot de kerntaken van de gemeente. Maar de provincie heeft ook haar verantwoordelijkheid, denk hierbij aan:
• Samenkomsten organiseren en faciliteren. Daar zouden verschillende thema’s moeten worden behandeld, en cursussen & trainingen worden gegeven.
• Netwerk faciliteren van mantelzorgers en professionals
• Voor vrijwillige mantelzorgers is geen echte vergoeding, tenzij je een deel van je arbeidsuren inlevert. Mantelzorgers moeten recht hebben op een vrijwilligersvergoeding van 1900 euro per jaar. Zonder dan opgave te moeten doen bij de belastingen.

Om het huidige zorgstelsel in de benen te houden zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken, vergeleken met 1 op de 6 op dit moment.

Hoe zien jullie die toekomst en wat is daarin de rol van de Provincie?

Ook hierin zie ik geen directe verantwoordelijkheid voor de provincie, wel additioneel en facilitair. Zo kan de provincie de opleidingsinstituten (MBO) stimuleren en daar waar mogelijk financieren. Ook denk ik aan campagnes, reclame en bijeenkomsten.

Hoe kijk je aan tegen technologie in de zorg en bij mensen thuis?

Net als een bed, dient de technologische hulpmiddelen gratis beschikbaar moeten zijn al dan niet gekoppeld aan een training.

Hoe stimuleert de partij dat mantelzorg en Drentse respijtmogelijkheden stevig op de regionale en lokale agenda’s blijft staan?

Wederzijds. Maatschappelijke  organisaties hebben ook een taak om partijen actueel op de hoogte te houden. Vragen om periodiek overleg. Anderzijds moeten statenleden regelmatig hiernaar informeren.

Wat is jullie ambitie voor de aankomende tien jaar op het gebied van mantelzorg?

Bijdragen aan respect,  waardering en materiële en immateriële erkenning dat zij het cement zijn van de zorg.

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*
Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen