Mantelzorgwaardering: waardering voor mantelzorgers is belangrijk, maar niet genoeg

Je zorgt dag in dag uit voor een familielid, vriend of kennis die hulpbehoevend is. Soms kan diegene daar zelfs niet de benodigde professionele hulp voor krijgen. Veel mensen weten het niet, maar dan ben je mantelzorger. En je bent van onschatbare waarde. Veel gemeenten in Nederland waarderen deze inzet met een mantelzorgwaardering. Maar wat houdt deze waardering precies in en is het wel de oplossing voor alle uitdagingen waar mantelzorgers mee te maken hebben?

Wat is een mantelzorgwaardering?

Een mantelzorgwaardering is vaak een geldbedrag als blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers. Soms is het ook een cadeaubon of een dagje uit. Het doel hiervan is om waardering te tonen voor het werk van de mantelzorger. Veel gemeenten noemen de mantelzorgwaardering ook wel het mantelzorgcompliment. De mantelzorgwaardering wordt ook wel gezien als een soort van tegemoetkoming of ondersteuning van de mantelzorger. Bovendien is het voor de gemeente een mooie bijkomstigheid dat de mantelzorgers zich moeten registreren om voor de waardering in aanmerking te komen. Zo krijgt een gemeente een iets beter beeld van de mantelzorger binnen de gemeentegrenzen.

Belang van mantelzorgwaardering: erkenning en ondersteuning voor waardevolle inzet van mantelzorgers

Voorop gesteld: de mantelzorgwaardering moet blijven. Elke vorm van waardering en ondersteuning, klein of groot, is tenminste iets en daardoor belangrijk. Het is belangrijk om als samenleving te erkennen hoe waardevol de inzet van mantelzorgers is. En dat met een mantelzorgwaardering een beetje tegemoet gekomen wordt aan de extra kosten die worden gemaakt, of een moment van ontspanning wordt geboden, is natuurlijk mooi meegenomen.

Huidige uitvoering mantelzorgwaardering: verkeerde richting voor versterken positie mantelzorgers en voorkomen hogere zorgkosten

Maar de mantelzorgwaardering kan je nog niet eens een stap in de goede richting noemen. Sinds het toekennen een verantwoordelijkheid is geworden van de gemeenten is de waardering in nagenoeg alle gemeenten flink verschraald. In het licht van de grote tekorten in het sociale domein is daar wat voor te zeggen. Tegelijkertijd is het versterken van de positie van mantelzorgers en hen voorzien van de juiste instrumenten juist de manier om ergere situaties te voorkomen. En dus hogere zorgkosten. De manier waarop de regeling op dit moment wordt uitgevoerd sinds de decentralisaties is dus een stap in volkomen verkeerde richting.

Mantelzorgwaardering als tegemoetkoming onvoldoende voor hoge kosten mantelzorg

Daarmee is de kous niet af. Want het is hoogstens een leuke erkenning. Een tegemoetkoming voor de kosten mag het in ieder geval zeker niet heten. Uit onderzoek van Ecorys in opdracht van MantelzorgNL blijkt dat de gemiddelde out-of-pocket kosten, zoals telefoon- of reiskosten, gemiddeld €455,- per jaar zijn. Daarbij laten we eventuele extra zorgkosten buiten beschouwing. Ook gaan we in dit artikel niet verder in op wat de maatschappelijke waarde is van mantelzorg. Ook heeft het onderzoek alle vrijwillige mantelzorguren op geld gezet. De kosten van mantelzorg in een gemiddelde gemeente zou dan onbetaalbaar zijn.

Meer dan waardering: Ondersteun mantelzorgers op andere manieren zoals respijtzorg en technologie vergoedingen

Bovendien is de mantelzorgwaardering niet de heilige graal. Het is niet de oplossing voor de uitdagingen waar mantelzorgers mee te maken hebben. Om dat te kunnen doen moeten gemeenten verder kijken dan waardering, maar naar ondersteuning op andere manieren. Manieren die verder gaan dan een leuke middag of avondactiviteit die voor een gemiddelde werkende mantelzorger niet te bezoeken is. Denk hierbij aan het laagdrempelig maken van WMO-aanvragen, vergoedingen en andere administratieve taken. Of het mogelijk maken van een mantelzorgmakelaar, of het (snel!) beschikbaar stellen van een casemanager dementie. Maar ook ondersteuning als het gaat om het combineren van mantelzorgtaken met een betaalde baan. Het vergoeden van technologie om een stukje gemoedsrust of informatie te verschaffen. En misschien nog wel het belangrijkste: respijtzorg. Het tijdelijk overnemen van de zorg zodat de mantelzorger even rust heeft en niet overbelast raakt. Of zoals Roelof Lanting, oud-voorzitter van Stichting Platform Hattinga Verschure dat vaak treffend omschrijft: een adempauze.

Aansluiten bij behoeften mantelzorger zelf

Kortom, een mantelzorgwaardering op zichzelf is zeker een vorm van erkenning die op zijn plaats is, maar het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers gaat verder dan alleen het tonen van waardering. Niet voor niets is de mantelzorg de crisis van de toekomst. Gemeenten moeten zich blijven inzetten om mantelzorgers op verschillende manieren te ondersteunen, zodat zij de zorgtaken kunnen blijven uitvoeren zonder overbelast te raken. En daarvoor zijn specifieke producten en diensten nodig die aansluiten bij de behoeften van de mantelzorgers zelf.

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*
Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen