Kijk op mantelzorg: Gert-Jan Schuinder (BBB)

In deze rubriek vragen we in samenwerking met het Drents Platform Mantelzorg de lijsttrekkers van Drentse partijen hoe zij aankijken tegen mantelzorg, de vergrijzing en langer thuis wonen. Hoe kijken zij naar deze crisis in wording?

Steeds meer mensen worden ouder en wonen langer thuis. De verwachting is dat het aantal 80-plussers  in Nederland stijgt naar boven de 2,5 miljoen mensen. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan (zorg)personeel, ook in Drenthe. In de toekomst zal er dus steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht gaan komen. En dat terwijl er nu al een grote druk ligt op het bewaren van de privé-, werk- en zorgbalans van mensen die voor hun eigen familie of vrienden zorgen. Met als gevolg mentale stress, een slechtere ervaren gezondheid en bijvoorbeeld arbeidsuitval.

Algemeen: 

Naam: Gert-Jan Schuinder

Beroep (of vorig beroep): Manager in de zorg

Leeftijd:49

Partij: BBB

Wat zijn je eigen ervaringen met mantelzorg?

Mijn eigen mantelzorg ervaringen zijn op dit moment nog minimaal. Mijn ouders en schoonouders wonen zelfstandig en redden zich goed. Ik weet wel dat ik op termijn een rol van betekenis zou moeten en willen spelen als mantelzorger. Ik vind dat ook belangrijk en zal mij ook inzetten als de vraag komt. Wel wil ik benadrukken dat ouderen , zoals mijn ouders en schoonouders, maximaal gebruik kunnen en eigenlijk ook moeten maken van de mogelijkheden om het mantelzorgen voor een ieder toereikend en plezierig te houden. Ik denk dan aan boodschappenservice, bestellen via een app en zo zijn er nog wel meer digitale mogelijkheden om ook de mantelzorger te ontlasten.

Welke uitdagingen zie je als het gaat om mantelzorg?

Mantelzorg is een onderdeel van de brede welvaart van de provincie. In Drenthe levert 13% van de volwassenen mantelzorg ten opzichte van 14% van de volwassenen in Nederland. Het is onlangs nog onderzocht en gemiddeld levert een mantelzorger 13 uur per week zorg. Dat is best veel en maakt dat het een belangrijk onderdeel is om de brede welvaart van Drenthe te monitoren op mantelzorgbelasting. De uitdaging is om mantelzorg beschikbaar te houden zodat een ieder die dat wil en kan blijft wonen op de plek waar hij/zij zou willen blijven wonen.

Welke rol kan de Provincie hebben in het bespreekbaar maken van de problematiek?

BBB gaat voor een provincie waarin er voldoende aandacht is voor mantelzorg en de problematiek die dat met zich meebrengt. Zo willen we er op toezien dat mantelzorgwoningen makkelijk gerealiseerd kunnen worden. Preventieve programma’s om mantelzorgers te ondersteunen maar het begint bij het luisteren naar de mantelzorger en inspringen op de individuele behoefte als dat gewenst is.

Om het huidige zorgstelsel in de benen te houden zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken, vergeleken met 1 op de 6 op dit moment.

Hoe zien jullie die toekomst en wat is daarin de rol van de Provincie?

Het arbeidsmarktvraagstuk in de primaire sector blijft een groot probleem. Het beroep aantrekkelijk maken door een juiste beloning is een goede start. Goed werkgeverschap en aandringen op campagnes om het beroep aantrekkelijk te maken zijn items waar de provincie niet over gaat maar daar waar we een bijdrage kunnen leveren willen we dat uiteraard graag.

Hoe kijk je aan tegen technologie in de zorg en bij mensen thuis?

Een voorbeeld kan zijn om als mogelijkmaker een rol te spelen om technologie in de provincie verder te ontwikkelen. Als provincie schrijven we dat niet voor maar we kunnen wel partijen bijeen trekken.

Wat is jullie ambitie voor de aankomende tien jaar op het gebied van mantelzorg?

Het aantal dementerenden groeit in Drenthe de komende jaren. Door het huidige beleid zullen veel zorgvragers langer thuis moeten blijven wonen en dat vergt extra inzet van mantelzorg. BBB Drenthe maakt zich hard voor een dementievriendelijk Drenthe, daar hoort ook bij dat de mantelzorger goed ondersteund wordt.

BBB wil de positie van de mantelzorger verstevigen door voorlichting en een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar te maken op provinciaal niveau. Het ondersteuningsaanbod moet passen bij de situatie en aansluiten bij de behoefte van het betreffende huishouden.

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*