Kijk op mantelzorg: Henk Jumelet (CDA)

In deze rubriek vragen we in samenwerking met het Drents Platform Mantelzorg de lijsttrekkers van Drentse partijen hoe zij aankijken tegen mantelzorg, de vergrijzing en langer thuis wonen. Hoe kijken zij naar deze crisis in wording?

Steeds meer mensen worden ouder en wonen langer thuis. De verwachting is dat het aantal 80-plussers  in Nederland stijgt naar boven de 2,5 miljoen mensen. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan (zorg)personeel, ook in Drenthe. In de toekomst zal er dus steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht gaan komen. En dat terwijl er nu al een grote druk ligt op het bewaren van de privé-, werk- en zorgbalans van mensen die voor hun eigen familie of vrienden zorgen. Met als gevolg mentale stress, een slechtere ervaren gezondheid en bijvoorbeeld arbeidsuitval.

Algemeen: 

Naam: Henk Jumelet

Beroep (of vorig beroep): Gedeputeerde van de Provincie Drenthe

Leeftijd: 60 jaar

Partij: CDA

Wat zijn je eigen ervaringen met mantelzorg?

Mijn belangrijkste ervaring als mantelzorger is de zorg voor mijn ouders en schoonouders. Als de jaren ‘optellen’ is zorg belangrijk en nodig. Als kinderen proberen wij zoveel als mogelijk samen te zorgen waar het kan, waarbij de professionele zorg voorlopig de achtervang is.

Welke uitdagingen zie je als het gaat om mantelzorg?

Je ziet dat in veel situaties mensen meerdere taken hebben. Een gezin met kinderen of bijvoorbeeld werk. Probeer maar steeds maar ballen in de lucht te houden! De grootste uitdaging is daarom wat mij betreft het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger.

Welke rol kan de Provincie hebben in het bespreekbaar maken van de problematiek?

De provincie heeft niet specifiek een rol in deze, maar kan wel in de sociale agenda aandacht hebben voor het stimuleren van gemeenschappen. Het begint met omzien naar elkaar!

Om het huidige zorgstelsel in de benen te houden zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken, vergeleken met 1 op de 6 op dit moment.

Hoe zien jullie die toekomst en wat is daarin de rol van de Provincie, en welke rol heeft technologie?

In de komende jaren zal de zorgvraag toenemen. Het is belangrijk mensen op te leiden voor de zorg en het werk aantrekkelijk te houden of te maken. Maar daarmee alleen ben je er niet. Er moet ook geïnvesteerd worden in domotica. Persoonlijke zorg gecombineerd met slimme technische oplossingen is nodig om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.

Wat is jullie ambitie voor de aankomende tien jaar op het gebied van mantelzorg?

Het is aan de gemeenten om met verzekeraars en aanbieders van zorg goede afspraken te maken. De provincie kan op de gezondheidstafel het thema mantelzorg agenderen en via de sociale agenda aanvullend faciliteren. De komende jaren gaat het nog meer om de menselijke maat, in plaats van de excel sheets. Voor het CDA gaat het om: Minder ik, meer wij!

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*
Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen