Kijk op mantelzorg: Jan Fonhof (50PLUS Drenthe)

In deze rubriek vragen we in samenwerking met het Drents Platform Mantelzorg de lijsttrekkers van Drentse partijen hoe zij aankijken tegen mantelzorg, de vergrijzing en langer thuis wonen. Hoe kijken zij naar deze crisis in wording?

Steeds meer mensen worden ouder en wonen langer thuis. De verwachting is dat het aantal 80-plussers  in Nederland stijgt naar boven de 2,5 miljoen mensen. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan (zorg)personeel, ook in Drenthe. In de toekomst zal er dus steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht gaan komen. En dat terwijl er nu al een grote druk ligt op het bewaren van de privé-, werk- en zorgbalans van mensen die voor hun eigen familie of vrienden zorgen. Met als gevolg mentale stress, een slechtere ervaren gezondheid en bijvoorbeeld arbeidsuitval.

Algemeen:

Naam: G.J. (Jan) Fonhof

Beroep (of vorig beroep): Gepensioneerd. Nu lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen namens 50PLUS Drenthe

Leeftijd: 67

Partij: 50PLUS Drenthe

Wat zijn je eigen ervaringen met mantelzorg?

Ik ben zelf mantelzorger voor mijn echtgenote. Vanwege lichamelijke beperkingen help ik haar.

Welke uitdagingen zie je als het gaat om mantelzorg?

Mantelzorg is prima maar we zien om me heen ook gezinnen/mensen die beiden werken en waar het geven van mantelzorg dus minder soepel gaat.
De waardering voor een mantelzorger mag wel wat hoger op de agenda vindt 50PLUS.

Welke rol kan de Provincie hebben in het bespreekbaar maken van de problematiek?

Het lijkt ons best lastig om de problematiek bespreekbaar te maken. Het gaat meer om het daadwerkelijk doen, dus echte mantelzorg geven. Niet iedereen is ertoe in staat en als je het over ouderen hebt dan moet de ene ouder voor de andere ouder zorgen. Dat kan dan waarschijnlijk maar beperkt. Kinderen wonen vaak op afstand of werken beiden. Derhalve is mantelzorg dus soms maar beperkt inzetbaar. Onze “normale” zorg moet weer wat meer op niveau van voorheen teruggebracht worden. Provincie zou via haar “zorgtafel” ook meer aandacht kunnen geven aan de mantelzorger. Wat 50PLUS betreft dient er meer en betere zorg middels de WMO aangeboden te worden v.w.b. de huishoudelijke hulp.

Om het huidige zorgstelsel in de benen te houden zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken, vergeleken met 1 op de 6 op dit moment.

Hoe zien jullie die toekomst en wat is daarin de rol van de Provincie?

Probleem van de zorg is o.a. ook dat er te veel vastgelegd moet worden. Vaak ook dubbel. Er wordt wel eens gezegd dat 50% van de tijd op gaat aan registratie en niet “aan het bed”. Dat is natuurlijk onwenselijk. We regelen alles dicht en we maken het daardoor wel erg ingewikkeld.
Dáár moet echt iets aan gebeuren. Vastlegging is prima en noodzakelijk maar moet een vorm van bijzaak zijn. Echte zorg verlenen is belangrijk. Vastlegging mag wat 50PLUS betreft maximaal 20% van de echte zorgtijd innemen. Daar kun je dus de winst behalen.
Rol van de Provincie hierin zou kunnen bestaan om alleen van de zorgaanbieders gebruik te maken of contracten aan te bieden die aan die “nieuwe norm” gaan voldoen. Meer handen aan het bed.
Het efficiënt regelen van thuiszorg door regionale coördinatiepunten in te richten.

Hoe kijk je aan tegen technologie in de zorg en bij mensen thuis?

Ik zie wel eens robots die taken zouden moeten gaan overnemen. Veel ouderen kijken daar wel vreemd van op. Velen kunnen ook niet goed met die technologie omgaan.
De menselijke maat is minstens zo belangrijk. Die moeten en mogen we niet vergeten.
Apparatuur die vanuit huis gegevens over een patiënt kunnen oversturen naar zorgverleners op afstand is prima (denk aan een smartwatch die hartslag/bloeddruk, een val of een roep om hulp).

Hoe stimuleert de partij dat mantelzorg en Drentse respijtmogelijkheden stevig op de regionale en lokale agenda’s blijft staan?

Respijtzorg is ingesteld om mantelzorgers af en toe ook te kunnen ontlasten wanneer die mantelzorger dat nodig heeft. Je kunt immers niet 24/7 en dat jarenlang, mantelzorger zijn.
Dan is het fijn dat anderen of een instelling die zorg kan overnemen. Je kunt dan als patiënt tijdelijk worden opgenomen of opgevangen in een tehuis of zorginstelling om de mantelzorger te ontlasten (hij/zij kan zelf ziek zijn of nodig aan vakantie toe zijn).
Dat soort respijtzorg is voor 50PLUS essentieel om de mantelzorg als geheel in de been te houden. Dus moet dat stevig verankerd worden in de zorg (regionaal en lokaal).

Wat is jullie ambitie voor de aankomende tien jaar op het gebied van mantelzorg?

50PLUS wil andere vormen van woonvormen die ook zouden kunnen bijdragen aan betere mogelijkheden tot mantelzorg of vergelijkbare zorg. Neem als voorbeeld levensloopbouw; knarrenhof of Tinyhouse waar jong en oud naast elkaar wonen. Dus ook huizen bouwen voor één- of tweepersoonshuishoudens. Dat maakt dat mensen elkaar kunnen ondersteunen.
50PLUS wil ook dat we meer aandacht voor het bouwen van verzorgingstehuizen gaan hebben.
Dat heeft als voordeel dat mensen minder eenzaam zijn en zorg eenvoudiger en geconcentreerder kan worden verleend.
Mooier zou zijn dat onze algemene zorg zodanig wordt ingericht dat mantelzorg steeds minder benodigd is.

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*
Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen