Kijk op mantelzorg: Simon Zandvliet (SP)

In deze rubriek vragen we in samenwerking met het Drents Platform Mantelzorg de lijsttrekkers van Drentse partijen hoe zij aankijken tegen mantelzorg, de vergrijzing en langer thuis wonen. Hoe kijken zij naar deze crisis in wording?

Steeds meer mensen worden ouder en wonen langer thuis. De verwachting is dat het aantal 80-plussers  in Nederland stijgt naar boven de 2,5 miljoen mensen. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan (zorg)personeel, ook in Drenthe. In de toekomst zal er dus steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht gaan komen. En dat terwijl er nu al een grote druk ligt op het bewaren van de privé-, werk- en zorgbalans van mensen die voor hun eigen familie of vrienden zorgen. Met als gevolg mentale stress, een slechtere ervaren gezondheid en bijvoorbeeld arbeidsuitval.

Algemeen:

Naam: Simon Zandvliet

Beroep (of vorig beroep): Adviseur Werk ( hiervoor PO-er gehandicaptenzorg)

Leeftijd: 29

Partij: SP

Wat zijn je eigen ervaringen met mantelzorg?

Vanuit mijn verleden in de zorg heb ik veel mantelzorg gezien. Cliënten krijgen vaak vanuit hun eigen netwerk ook hulp. Samen zorg je er voor de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan leven. Dit is niet altijd voor iedereen weggelegd, want soms heb je geen netwerk.

Welke uitdagingen zie je als het gaat om mantelzorg?

Mantelzorg is op zichzelf erg mooi, het is fijn dat we als samenleving elkaar willen helpen. We zien wel vaak dat gemeentes hier al op rekenen en dat daarom ook de pot geld beschikbaar voor zorg steeds wat meer slinkt. Dat maakt het niet altijd een houdbare situatie. Zeker als je kijkt naar het bovenstaande.

Welke rol kan de Provincie hebben in het bespreekbaar maken van de problematiek?

De provincie heeft een zorgtafel daar worden allerlei problematieken rondom zorg en de zorgverlening besproken en samen gekeken naar oplossingen. De rol van mantelzorg en robotica in de zorg zou daar een prominentere rol kunnen krijgen.

Om het huidige zorgstelsel in de benen te houden zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken, vergeleken met 1 op de 6 op dit moment.

Hoe zien jullie die toekomst en wat is daarin de rol van de Provincie?

De vraag achter deze stelling is hoe komt dat? De SP denk dat dit probleem ontstaan is door het verschalen van de zorg. Het wordt nu steeds lastiger om zorg te krijgen met een eigen risico of een overvolle huisarts. We zien dus dat mensen langer rondlopen met problematieken en zo de zorg zwaarte vergroot. Maar ook zien we dat mantelzorg niet altijd gewaardeerd wordt zoals de participatie verplichting niet blijft bestaan bij mensen in een uitkering die mantelzorg verrichten.

We zouden gebruik kunnen en moeten maken van goede technologische ontwikkelingen in de zorg maar ook vanaf het begin meer moeten inzetten en zeker inzetten op preventie.

Hoe kijk je aan tegen technologie in de zorg en bij mensen thuis?

Technologie gebruiken in de zorg is op zichzelf een goed iets! Er zijn ontzettend veel nieuwe oplossingen bedacht waarbij de technologie zorgt voor een doorbraak. Wel moeten we ervoor zorgen dat het complimenterend is aan de menselijke zorgverlener en het niet een afschuif wordt van goede zorg leveren.

Hoe stimuleert de partij dat mantelzorg en Drentse respijtmogelijkheden stevig op de regionale en lokale agenda’s blijft staan?

Zoals wellicht bekent is de SP de zorg partij, we vragen vaak om aandacht als het gaat op het gebeid van zorg. Ouderen zorg, mantel zorg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn de mensen waar wij ons hard voor maken.

Wat is jullie ambitie voor de aankomende tien jaar op het gebied van mantelzorg?

We zien graag dat over 10 jaar mantelzorg de waardering krijgt die het verdient. We zien ook graag dat mantelzorg minder nodig is omdat de zorg op zichzelf beter en bereikbaarder is voor iedereen.

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*