Kijk op mantelzorg: Thomas Blinde (JA21)

In deze rubriek vragen we samen met het Drents Platform Mantelzorg aan lijsttrekkers van Drentse partijen hoe zij aankijken tegen mantelzorg, de vergrijzing en langer thuis wonen. Hoe kijken zij naar deze crisis in wording?

Steeds meer mensen worden ouder en wonen langer thuis. De verwachting is dat het aantal 80-plussers  in Nederland stijgt naar boven de 2,5 miljoen mensen. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan (zorg)personeel, ook in Drenthe. In de toekomst zal er dus steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht gaan komen. En dat terwijl er nu al een grote druk ligt op het bewaren van de privé-, werk- en zorgbalans van mensen die voor hun eigen familie of vrienden zorgen. Met als gevolg mentale stress, een slechtere ervaren gezondheid en bijvoorbeeld arbeidsuitval.

Algemeen:

Naam: Thomas Blinde

Beroep (of vorig beroep): eigenaar online marketingbureau

Leeftijd: 35

Partij: JA21

Wat zijn je eigen ervaringen met mantelzorg?

Daar ga ik niet op in. Ik vind dat iets persoonlijks.

Welke uitdagingen zie je als het gaat om mantelzorg?

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Er komt een enorm zorginfarct aan. Dat is niet op te lossen met enkel meer zorgpersoneel. Dat betekent dat mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen. Dat wordt een enorme uitdaging gezien de drukke levens die we leiden en de toenemende individualisering.  

Welke rol kan de Provincie hebben in het bespreekbaar maken van de problematiek?

De provincie heeft een zeer beperkt podium. De meeste inwoners horen zelden tot nooit iets van de provincie Drenthe. JA21 ziet dus geen rol voor de provincie. Dit is echt aan de gemeenten, waar zorg is belegd, en het Rijk. Zij gaan hierover. Wel kan de provincie inzetten op meer noaberschap, dus bijv. mantelzorgers een symbolisch steuntje geven zoals een prijsuitreiking.  

Om het huidige zorgstelsel in de benen te houden zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken, vergeleken met 1 op de 6 op dit moment.

Hoe zien jullie die toekomst en wat is daarin de rol van de Provincie?

De rol van de provincie is hierin zeer beperkt. ¼ van al het arbeidspersoneel in de zorg is niet realistisch. We kunnen dus enerzijds inzetten op meer noaberschap en anderzijds zorginnovatie aanjagen. Dat doen we momenteel al via de Health Hub. De oplossing moet gezegd worden in de richting van (technologische) innovatie. 

Hoe kijk je aan tegen technologie in de zorg en bij mensen thuis?

Daar kijken wij positief tegenaan. Echter, technologische vooruitgang mag niet ten koste gaan van mede-menselijkheid. Daarom blijft een verbonden samenleving zeer belangrijk.

Hoe stimuleert de partij dat mantelzorg en Drentse respijtmogelijkheden stevig op de regionale en lokale agenda’s blijft staan?

JA21 is in Drenthe niet lokaal actief, wel provinciaal. Wij steunen initiatieven op provinciaal niveau die mantelzorger en vrijwilligers in het algemeen een blijk van waardering geven. We moeten als maatschappij toch naar elkaar blijven omkijken.

Wat is jullie ambitie voor de aankomende tien jaar op het gebied van mantelzorg?

JA21 Drenthe heeft geen specifieke ambitie betreffende mantelzorg. Wel zullen we altijd kijken hoe we mantelzorg kunnen stimuleren door het te waarderen. Echter, zorg is geen provinciale taak. Dit is echt aan de gemeenten en het Rijk.

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*
Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen