Fitter Brein en Valtes partners voor mentale gezondheid

Fitter Brein en Valtes

Fitter Brein, een damproject onder de vlag van het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, en
Valtes hebben een maatschappelijk partnerschap gesloten. De beide organisaties delen een
gezamenlijke missie om mensen te helpen hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren en te
behouden. In veel gevallen hebben de projecten van beide organisaties vaak raakvlakken met de
mentale gezondheid van senioren. Nu zijn dus Fitter Brein en Valtes partners voor mentale gezondheid.

Vergrijzing en druk op de zorg

De samenwerking tussen Valtes en Fitter Brein speelt in op enkele belangrijke maatschappelijke
uitdagingen. Door de vergrijzing van de bevolking krijgen steeds meer mensen te maken met de
gevolgen van ouderdom, zoals dementie en een toenemend aantal chronische ziekten. Tegelijkertijd
is er de aankomende jaren een krimpend aanbod van zorgpersoneel om deze groeiende groep
mensen te helpen. Hierdoor neemt de druk op familie en vrienden die voor deze groep moeten
zorgen verder toe. Dit kan leiden tot een verdere toename van overbelasting, stress en arbeidsuitval
bij mantelzorgers.

Maatschappelijke partners voor mentale gezondheid

De samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis, kunde en netwerk. Bovendien willen
zowel Fitter Brein als Valtes inzetten op het genereren van meer aandacht voor het zwaar oplopende
aantal mensen met dementie in de aankomende jaren, en de consequenties daarvan op
mantelzorgers en de zorgsector. Bovendien gaan beide organisaties onderzoeken of zij in de
toekomst gezamenlijke projecten kunnen opzetten, zoals het inzetten van het project Fitter Brein
voor mantelzorgers. Daarom zijn Fitter Brein en Valtes partners voor mentale gezondheid

Verschil maken voor mensen met dementie en hun naasten

Erjen Derks, co-founder van Valtes: “Voor ons is dit een logische samenwerking. We richten ons
vanuit een andere invalshoek op  hetzelfde probleem: een grote toename van het aantal mensen
met dementie in de aankomende decennia. Samen kunnen we oplossingen bieden die echt een
verschil maken in het leven van mensen met dementie en hun naasten.” 

Waardevol op gebied van sociaal en mentale fitness

Zainal Palmans, projectleider Fitter Brein: “Wij zijn verheugd om samen te werken met Valtes. Samen
willen we de leefomgeving van mensen een gezonde en positieve impuls geven via onze
damontmoetingen. Met onze projecten bieden we zingevende bezigheden die waardevol zijn  voor
de mensen, zowel op sociaal gebied als het bieden van mentale fitness. Bovendien dragen onze
projecten bij aan de bewustwording op het gebied van mentale vitaliteit.“

Lees ook over:

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Lead Gen Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*

Gemoedsrust en vrijheid voor jou en je dierbare.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Naam*
Valtes Care B.V. Industrieweg 1 9402 NP Assen